zondag 20 november 2011

Felua-groep stopt activiteiten Twinny Load

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Felua-groep heeft op 8 november besloten geleidelijk te stoppen met het bedrijf Twinny Load B.V.
Het bedrijf is in zijn huidige vorm niet winstgevend. Er is door het Bestuur gezocht naar een bedrijf dat Twinny Load wil overnemen met behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid, maar dat is niet gelukt. Na het stopzetten van de activiteiten word gekeken of er potentieel geïnteresseerden zijn voor onderdelen van het bedrijf Twinny Load.
In 2009 is Twinny Load binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Felua-groep verzelfstandigd in een Besloten Vennootschap, waarbij de GR Felua-groep de enige aandeelhouder is. Felua-groep ontwikkelt zich tot arbeids-ontwikkelbedrijf en wil niet zelf een risicodragend producent zijn, maar mensen detacheren bij andere bedrijven.
Na de verzelfstandiging is duidelijk geworden dat Twinny Load in zijn huidige vorm niet winstgevend is en er veel geïnvesteerd zou moeten worden om met nieuwe producten weer winstgevend te worden.
Het Algemeen Bestuur van de Felua-groep gaf in 2010 de opdracht om een toekomstscenario voor Twinny Load te maken, waarbij zowel verkoop als stopzetten de te onderzoeken opties waren. De urgentie om in financiële zin geen relatie meer te hebben met Twinny Load is het afgelopen jaar verder toegenomen, omdat bekend is geworden dat de financiële risico’s voor Sociale Werkvoorzieningsbedrijven de komende tijd aanzienlijk toenemen als gevolg van de ‘Wet Werken naar Vermogen’ én de bezuinigingen op de Wsw.

Zorg van het Dagelijk Bestuur is de werkgelegenheid voor de SW- medewerkers bij Twinny Load. Momenteel worden 60 personen (SW) gedetacheerd vanuit Felua-groep (plus vier reguliere medewerkers). Voor het gedetacheerde personeel zal Felua-groep een oplossing zoeken.
(bron: Gemeente Apeldoorn)