zondag 17 mei 2009

Opschorting milieuzones bestelauto

De ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat hebben in samenspraak met gemeenten en bedrijfsleven besloten om de milieuzones voor bestelauto’s voorlopig in de ijskast te zetten. Aanleiding voor deze beslissing is een onderzoek van TNO waaruit blijkt dat nieuwere bestelauto’s meer stikstofdioxide uitstoten dan oudere bestelauto’s. 

Ook was er nauwelijks draagvlak bij het bedrijfsleven voor de invoering van milieuzones. Nu de invoering van milieuzones voorlopig is afgeblazen, kunnen ondernemers met bestelauto’s opgelucht ademhalen. Dit besluit bespaart hen een kostenpost van al snel 15.000 euro per bestelauto vanwege een vervroegde investering in een nieuw wagenpark.